Algemene Voorwaarden Taxibedrijf Oranje

Reserveringen, Tarieven en Betalingen:
Om een taxi te reserveren, kunt u gebruik maken van ons boekingssysteem, onze mobiele app of telefonisch contact met ons opnemen. Wij bevestigen uw reservering zo spoedig mogelijk. Tarieven voor onze diensten worden duidelijk vermeld op onze website, in onze mobiele app of kunnen telefonisch worden opgevraagd. Betalingen kunnen contant worden voldaan aan de chauffeur of via andere vooraf overeengekomen betaalmethoden, zoals creditcard of bankoverschrijving.

Annuleringen en Wijzigingen:
U kunt uw reservering kosteloos annuleren of wijzigen binnen de aangegeven termijn die bij het reserveren wordt vermeld. Annuleringen of wijzigingen binnen deze termijn kunnen leiden tot annuleringskosten. In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren of te wijzigen, zoals bij extreme weersomstandigheden, verkeerssituaties of technische problemen.

Verantwoordelijkheden van de Klant:
U dient op het afgesproken tijdstip gereed te zijn op de afgesproken locatie voor uw taxirit. Vertragingen of wijzigingen in uw reisplannen dienen tijdig aan ons te worden gemeld. Het niet tijdig verschijnen kan leiden tot extra kosten of het niet doorgaan van de rit. Tevens bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten, zoals het dragen van de autogordel en het gedragen van zich respectvol naar de chauffeur en medepassagiers.

Aansprakelijkheid:
Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze diensten op een veilige en betrouwbare manier worden uitgevoerd. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of vertragingen veroorzaakt door externe factoren, zoals verkeerssituaties, wegomstandigheden, overmacht of het handelen van derden. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de betaalde ritprijs.

Privacy en Gegevensbescherming:
Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting:
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij partijen anders overeenkomen.Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te